Doelstelling

De kloof tussen jongeren en het bedrijfsleven is veel besproken. Jongeren kunnen moeilijk een baan, stageplaats of leerwerkplek vinden en bedrijven hebben een tekort aan gemotiveerd personeel. Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken (B&S) denkt dat deze kloof te overbruggen is met goede training en een uitgebreide kennismaking tussen jongeren en het bedrijfsleven.

Het project Track the Talent biedt jongeren een programma van 6 tot 8 weken waarin zij wekelijks getraind worden in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling en het ontwikkelen van hun competenties en kansen op de arbeidsmarkt. Het project brengt de jongeren in direct contact met het bedrijfsleven maar ook met sporters, musici, fotografen, acteurs, etc. Doordat de jongeren bij bedrijven op bezoek gaan krijgen zij een realistische kijk op het bedrijfsleven en verwerven ze inzicht in de mogelijkheden bij verschillende bedrijven.

B&S en Track the Talent

B&S laat jongeren die het voortgezet onderwijs volgen ervaren waar hun talent ligt, wat bedrijven te bieden hebben, welke beroepen er zijn en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Met als doel dat de jongeren betere studiekeuzes kunnen maken, minder kans maken op schooluitval en beter zicht krijgen op werk. We stimuleren jongeren om door te leren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Leerlingen van alle schoolniveaus, theoretisch en praktisch, kunnen veel hebben aan Track the Talent voor het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding en/of studie.

Ruim voor het eerste bezoek zorgt B&S voor een overzicht van data van de bezoeken, bedrijfsgegevens, gegevens en aantal leerlingen, contactgegevens van alle partijen en begeleiders. Een paar dagen voor het bezoek krijgt betreffend bedrijf van ons een kattenbelletje / reminder zodat verrassingen uitgesloten zijn.

Dit is een project van Bedrijf & Samenleving